La fundació

01
Parlament del president Montal, al sopar inaugural.

La Penya va ser fundada el 28 de novembre de 1974, per una colla de bons barcelonistes, i al capdavant d’ells en Jaume Sullastres, que en va ser el gran impulsor, ben acompanyat per: Sebastià Sabrià, Enric Ruiz, Albert Bou, Pere Nogué, Francesc Berenguer, Joan Pericay, Miquel Quintana, Josep Vilavedra, Pere Figueras, Joan Tejero, Josep Barbosa, Joan Nogué, Josep Sullastres, Miquel Torras, Miquel Rivas, Miquel Puig, Carles Anticó, Lluís Roca, Rosa M Sabrià, Joan Galceràn, Anna Pagès, Carme Bosch i Josep Torrent, segons consta a l’Acta de Constitució.

05
En Sidru Sullastres, en Pere Nogué, en Josep Vilavedra i en Xavier Giménez, amb el Sr. Montal i el seu fill.

12
El Sr. Agustí Montal signant el Llibre d’Honor de la Penya.

La finalitat principal és, evidentment, promoure totes les activitats relacionades amb el Barça, sense oblidar, com hem demostrat al llarg dels anys, ni l’orga-nització d’actes festius, esportius i lúdics, ni la col·laboració i participacióen actes cívics ciutadans.La inauguració oficial, gràcies a les gestions i a la bona predisposició del Sr. Joan Granados, presidida pel president del Barça Agustí Montal, va tenir lloc el dia 8 de maig de 1976, un dia plujós, que no va condicionar, però, l’assistència de molta gent a tots els actes programats, com la recepció oficial a l’ajuntament dels directius del Club amb el cant del Barça per la coral del Casal, la ballada del contrapàs a la plaça de la Vila i, tot seguit, l’audició de sardanes per la Cobla Foment. La diada va coincidir amb la inauguració del Local Social, situat al carrer Major, 23 (en aquells moments carrer General Mola). A la nit, sopar a l’Hotel Bell-Aire, amb assistència de totes les autoritats i d’un gran nombre de socis.

09
Intercanvi de presents.

07
Taula presidencial amb els presidents del Barça i de la Penya i les seves senyores. Al darrere, la Teresa Pujol, Pubilla Universal de la Sardana, la Roser Coll i la Pilar Cayuela.