Local social

S’inaugura el 8 de maig de 1976.

L’escut de forja de la porta d’entrada del local és obra de l’Isidre Sullastres, l’Arnay, germà d’en Jaume.

Ens cal fer esment que en aquells temps ja es compraven els partits del Barça, es projectaven en pel·lícula i es passaven cada dimarts, tasca bastant complicada.

116
En Nicolau Casaus, amb en Jaume, al Local Social, amb les parets plenes de símbols i records.

117
En Sebio Capdevila, l’home que sempre era allà contemplant els trofeus (any 1984).