Notícies

Anunci de la Penya en el Llibre de la festa Major

Després que l’anunci en el llibre de la Festa Major de Torroella del 2002 havia estat una mica trist -recordeu, dins un requadre regre, la inscripció: “Esperant temps millors”-

2005-06-22-anunci-2002

Amb l’entusiasme que ens caracteritza, a l’anunci de l’any 2003 hi figurava: Aquest any sí!”… i seguint igual d’entusiasmats, el 2004 el vam repetir…

2005-06-22-anunci-2003-i-2004

Doncs en l’anunci d’aquest any, ens reafirmem: “Aquest any sí que sí!!!”

2005-06-22-anunci-2005