Notícies

Participació a la Grossa

Com es va acordar en la darrera Assemblea General, tots els socis actius i al corrent de pagament a data 15/12/2019 gaudiran de 0,20€ de participació a un número de la Grossa de Cap d’Any.
Degut a l’impossibilitat de trobar el número 14.464 i el 01974,  tal com es va acordar a l’Assemblea s’ha comprat un número a l’atzar.

El número en concret és el 44.616.

Així doncs, recordem a tots els socis que compleixen aquest requisit,  tenen 0,20€ de participació en aquest número.